Categories
Yleinen

Ositus

Mitä ositus eli puolisoiden omaisuuden jako tarkoittaa ja miten se lain mukaan etenee niin avioeron kuin myös kuoleman tapauksen kohdalla – lue siitä lisää artikkelistamme!

Puolisoiden omaisuuden jako

Ositus tarkoittaa lyhykäisyydessään avioeron tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisen jälkeistä puolisoiden omaisuuden jakoa. Sen perusteella puolisoiden varat ja kiinteä omaisuus jaetaan myös mahdollisen kuolin tapauksen sattuessa. Osituksen eteneminen on Suomen laissa tarkkaan määritetty ja useimmiten sen suorittamisessa joudutaan turvautumaan asianajajan apuun.

Ositus kuoleman tapauksen jälkeen

Kuoleman tapauksen sattuessa kuolleen puolison omaisuus ositetaan sekä hänen eloonjääneen puolisonsa, että edesmenneen puolison mahdollisten lasten tai heidän lastensa eli rintaperillisten perusteella. Tällöin kuoleman tapauksen jälkeisessä osituksessa omaisuus menee yleensä tasan puolisiksi sekä puolison että hänen lastensa kesken, ottaen huomioon toki mahdollisen testamentin tai lainvoimaisen avioehdon. Jos taas eloonjääneen puolison omaisuus on huomattavasti suurempi kuin edesmenneen henkilön, saa hän pitää omat varansa, eikä niistä jaeta mitään rintaperillisille. Tämä ns. tasinko olisi kuitenkin parasta kirjata varmuuden varoiksi myös perunkirjaan.

Lesken osuus

Jos taas edesmenneellä henkilöllä ei ole rintaperillisiä, menee yleensä Suomen lain mukaisesti koko jäljelle jäänyt omaisuus eloonjääneelle puolisolle eli leskelle. Näin ollen omaisuuden jako eli perinnönjako tapahtuu vasta silloin, kun aviopuolisoista tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläneestä parista ovat menehtyneet molemmat osapuolet. Tällöin perinnönjaossa otetaan huomioon molempien osapuolten rintaperilliset, vaikka toinen puoliso olisikin kuollut toista aiemmin.

Omaisuuden jakaminen avioerossa

Kun avioero on vireillä ja kuuden kuukauden harkinta-aika on astunut voimaan, saa kumpi tahansa puoliso vaatia koko yhteisen omaisuuden osittamista. Tällöin perinteisesti ositus toteutetaan tasajaolla eli molemmat osapuolet saavat oman puolensa koko yhteisestä omaisuudesta. Oman osuutensa ositukseen tuo kuitenkin mahdollinen avioehto, joka voi kumota lain mukaisen ositusjaon jopa kokonaan.

Täytäntöönpano

Osituksen täytäntöönpano tapahtuu tehtävään erikseen nimitetyn pesänjakajan eli asianajajan toimesta tai jos perilliset pääsevät keskenään sopuun jaon suorittamisesta, toimitetaan omaisuuden ositus sopimusjakona. Tällöin perilliset itse päättävät miten perintö jaetaan ja allekirjoittavat siitä kirjallisen sopimuksen. Jos taas kyseessä on avioeron ositus, tulee ositus toimittaa aina puolueettoman asianajajan toimesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *