Categories
Yleinen

Mitä suorahaku tarkoittaa?

Rekrytoinnista keskusteltaessa voi usein törmätä suorahaku -käsitteeseen. Kaikille alan ulkopuolisille termin merkitys ei kuitenkaan ole välttämättä täysin selvä, joten tutustu nyt suorahaun eli toisin sanoen headhunting rekrytoinnin maailmaan ja kuule samalla millaisia etuja sen käyttö voi tarjota yrityksellesi uuden työntekijän löytämiseen.

Headhunting auttaa löytämään avainhenkilöitä

Suorahaku on käsite, joka pitää sisällään tiettyyn, korkeatasoiseen positioon tähtäävän rekrytoinnin. Näin ollen suorahaun kautta haetaan esimerkiksi johtotason tai keskijohdon tehtäviin tai vaihtoehtoisesti asiantuntijan paikkaan erittäin tarkat ominaisuudet ja kokemuspohjan omaavaa tekijää. Kyseisten työtehtävien merkityksestä johtuen myös rekrytoinnin keinot ovat suorahaussa erilaiset kuin perinteisessä ja mahdollisimman laajasti potentiaalisia hakijoita tavoittelevassa rekrytoinnissa.

Johdon tai muuten avainasemassa olevien toimihenkilöiden kohdalla tavoitellaan aina hyvin tarkkaan määritetyn työkokemuksen ja muun taustan omaavaa henkilöä. Näin ollen myös heidän rekrytointinsa koostuu tarkasta taustatutkimuksesta sekä yksilöllisestä lähestymiskulmasta, joka toteutetaan etsimällä potentiaalisia henkilöitä eri kanavia ja rekistereitä avuksi käyttäen. Potentiaalisia hakijoita etsitään siis suorahaussa hyvinkin henkilökohtaisella tasolla, verrattuna esimerkiksi julkisen työpaikkailmoituksen laatimiseen ja jakeluun yleisesti tunnetun rekrysivuston kautta.

Potentiaalia etsitään hiljaisella haulla

Suorahaun keinoihin lukeutuu niin digitaalisten kanavien käyttöä, kuin myös suoraa kontaktointia tarkkaan mietityllä lähestymiskulmalla. Useimmiten käsite pitääkin sisällään ainoastaan niin sanottua hiljaista hakua, joka suoritetaan ilman julkisia työpaikkailmoituksia, puhelimitse tai viestitse tapahtuvilla suorilla kontakteilla.

Kun suorahaku toteutetaan, lähestytään usein myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo jollakin toisella töissä. Näin ollen johdon ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa ei odotella välttämättä potentiaalisten henkilöiden hakeutumista rekrytoivan yrityksen luokse, vaan heitä lähestytään omatoimisesti.

Suorahaun tarve nousee muutoksesta

Kuten kaikessa rekrytoinnissa, myös suorahaussa tarve uuden avainhenkilön löytämiseen lähtee aina jonkinlaisesta muutoksesta. Suorahaun mahdollisuutta aletaankin yleensä tutkia, kun yrityksessä on meneillään jonkinasteisia strategisia muutoksia, joiden osalta myös yrityksen johto ja / tai muut avainhenkilöt tulevat vaihtumaan.

Suorahaku kannattaa esimerkiksi silloin, kun..

  • halutaan löytää spesifin tieto-taidon ja taustan omaava toimihenkilö.
  • halutaan tavoittaa asiantuntijoita, jotka eivät ole tällä hetkellä etsi uutta työpaikkaa.
  • rekrytoinnilla on kiire.
  • halutaan rekrytoida johtoa hiljaisella haulla ilman hankalaa kilpailuasetelmaa.
  • toimihenkilöitä halutaan skoutata myös muiden yritysten riveistä.
  • julkinen haku ei onnistu strategisista syistä.

Johdon rekrytointi vaatii tarkkaa suunnittelua

Kun avainasemassa olevan toimihenkilön suorahaku aloitetaan, tulee rekrytointifirman kanssa käydä hyvinkin tarkkaan läpi, millaista tieto-taitoa, taustaa ja työskentelytapaa haetulta henkilöltä edellytetään sekä miten paljon esimerkiksi alueellisuudella on merkitystä. Suorahakua kun voidaan toteuttaa helposti myös kansainvälisellä tasolla.

Samalla tulisi selvittää millaista johtamistapaa etsitään tai millaista persoona työkulttuuriin kaivataan. Lisäksi heti alussa asetetaan sekä rekrytointipalvelun että uuden työntekijän näkökulmasta tarkat tulostavoitteet. Myös resurssien määrityksellä on merkitystä – paljonko aikaa ja rahaa rekrytointiin voidaan käyttää sekä millaisilla eduilla hakijoita voidaan houkutella.

Suorahaku toimii myös perinteisen rekrytoinnin lisäkeinona

Suorahakua voidaan käyttää myös perinteisen, julkisen haun lisäkeinona. Yleensä näin saadaankin mahdollisimman monipuolinen otanta potentiaalisista henkilöistä, sillä taustatutkimuksen osalta huomaamatta jääneet henkilöt voivat kuitenkin törmätä avoimeen ilmoitukseen. Tai toisin päin eli tarkan tutkimuksen perusteella pystytään löytämään henkilöitä, joita ei avoimella haulla muuten tavoitettaisi.

Kaiken kaikkiaan suorahaku siis tarjoaa erittäin hyvän tavan löytää yritykseen ne uudet avainhenkilöt, joita ei välttämättä haluta tai pystytä avoimilta markkinoilta löytämään. Eli jos sinulla on edessäsi uusien toimihenkilöiden rekrytointi, anna suorahaulle mahdollisuus ja kysele lisätietoa alan asiantuntevalta rekryfirmalta!